Menu Hledat
Poradíme vám: + 420 461 722 585
pondělí-pátek: 7:00-16:00
Kontaktní formulář

Jaký je rozdíl mezi cihlou Novabrik Regular a Novabrik Therm?

Rozdílů je několik. Především se jedná o užitné vlastnosti. Cihla Novabrik Regular je vyrobena na základě drceného kameniva, váží 2,4 kg. Používá se pro realizaci aktivně odvětraných fasád, kde je vlhkost ze zdiva odváděna pomocí proudění vzduchu komínovým efektem směrem nahoru v zadní větrací dutině. Dutina je vytvořena mezi obkládanou zdí či tepelnou izolací a zadním lícem cihly (minimální tloušťka mezery 15 mm, maximálně pak 40 mm).

Cihla Novabrik Therm je tepelně-izolační, jejímž základem je hydrofobizovaný perlit. Cihla váží 0,9 kg a nahradí až 4 cm minerální vaty. Vzlínající vlhkost v interiéru prostupuje zdivem a odchází tepelnou izolací (musí být též difúzně otevřená), přímo přes obkladovou cihlu Novabrik Therm do venkovního prostoru. Tepelná izolace se může dotýkat zadní strany cihel. Pakliže je vytvořena mezera mezi izolací a cihlou z vymezovacího roštu, musí být ve spodní a vrchní části „ucpána“, aby nedošlo k pohybu vzduchu. Uzavřený vzduch funguje jako další tepelný izolant.

Pro dokonalé zateplení domu je možné doporučit ještě dodatečně vhodnou tloušťku izolace pod oba typy cihel. Zateplení ale není o jen tloušťce izolace, ale také o uchování materiálů v suchém stavu, neboť jen to, co je suché, správně izoluje a akumuluje teplo.

Mohou se z povrchu cihly uvolňovat drobné části materiálu ?

Ano. Tento jev může nastat u všech betonových a perlitobetonových výrobků se štípanou povrchovou úpravou pohledové plochy. Při štípání výrobků dochází na pohledové ploše vlivem štípacích nožů k popraskání (štípnutí) jednotlivých zrn kameniva či perlitu v rovině lomu výrobku. Tyto uvolněné částečky a zrna pak zůstávají uzavřeny mezi dvěma pohledovými plochami výrobku. V průběhu montáže a po montáži pak lze zaznamenat jev, kdy povrch výrobku se jakoby drolí a práší. Nejedná se o vadu výrobku, jde o uvolněné částice po výrobním procesu štípání. Působením povětrnostních vlivů na fasádu (déšť, vítr) je povrch cihel zbaven od těchto uvolněních částic.

Není Novabrik moc těžký?

Není, neboť zatěžuje základovou spáru a základové pasy domu rovnoměrně, a to je více jak 90 % staveb. Těžiště je díky tvaru cihly blíže k obkládané stěně, takže má Novabrik tendenci přimknout se k obkládané stěně.

Jaká je údržba fasády, musí se natírat?

Ne, už nikdy nebudete muset svoji fasádu natírat. Pouze v případě potřeby provedete její omytí vodou.

Mohu Novabrik instalovat sám?

Ano. Pokud jste manuálně zručný a vybavený potřebným nářadím, můžete se pustit do práce. Na našich stránkách najdete montážní příručku. S dotazy jsme vám k dispozici, případně můžeme provést zaškolení přímo na místě realizace.

Jak se tedy montuje Novabrik?

Novabrik se montuje na obkládaný podklad pomocí kotevních šroubů.

Znamená to tedy, že budu muset každou cihlu šroubovat?

Ne. Po namontování startovacích a vymezovacích lišt založíme první řadu cihel Novabriku. Do každé cihly, která bude položena na startovací lištu, vyvrtáme otvor v místě křížení cihly s latí na předlisované řadě výrobku pod úhlem 25°.Shodný postup použijeme i pro druhou řadu cihel. Poté volně vyskládáme dvě řady cihel a následně kotvíme každou třetí řadu cihel (u Novabrik Regular; u Novabrik Therm můžeme kotvit každou čtvrtou řadu ) a to vždy v místě křížení cihly s vymezovací lištou. Ve výšce 5 m od první řady provedeme základní překotvení (tak jako při základu, ale bez startovací lišty) a znovu vše opakujeme do výše dalších 5 m.

Je každá cihla předvrtaná?

Ne. Vrtá se až přímo na stavbě dle potřeby. Vrtáme pomocí vrtáku do betonu. Pokud vrtáme přímo na stěně, dbáme, aby byl sesazovací zámek čistý.

Jak se kotví vymezovací lišty?

Lišty se kotví na stěnu svisle, osově od sebe 50 cm, tj. šířka izolace. Kotví se opět s ohledem na podklad, většinou natloukacími hmoždinkami s roztečí 50cm. V případě potřeby vyrovnání podkladu nebo montáže na střešní latě (30x50 nebo 40x60) používáme pro kotvení tzv. kotvy, které umožní lehce vyrovnat nerovnosti a zajistí dostatečnou stabilitu vymezovacího roštu.

Jaké lišty mám použít?

Doporučujeme použít dřevěné vymezovací lišty nařezané z vlhkuvzdorné překližky nebo z OSB. Lišta je 10-20mm tlustá a široká 40-70 mm. Při dodatečném vkládání tepelné izolace pod cihly doporučujeme použít dřevěné latě smrk, bor rozměr 30x50 nebo 40x60, impregnované proti vlhku. Tloušťku latě volíme s ohledem na tl. izolace a to vždy o 1cm větší než je tloušťka použité izolace. Můžete také použít vymezovací lišty kovové, vyrobené z Zn plechu tl. 0,8 mm. Výška a šířka je obdobná jak u OSB.

Co dělat, když se cihla poškodí v ploše obložené zdi?

Pokud je rozsah malý, dají se cihly vyměnit bez demontáže vedlejších cihel. Opatrně poškozenou cihlu vysekáme např. ostrým sekáčem. Vybereme veškeré úlomky rozbitého kamene z opravovaného místa. Potom vezmeme novou cihlu a uřízneme vrchní, kotevní, část cihly a spodní (štípaný) díl pomocí lepidla vsadíme do opravovaného místa. Můžeme použít silikonové lepidlo, lepidlo na dlažbu apod.

Kolik stojí m2 Stavoblocku?

Pro odpověď je zapotřebí znát více informací o realizovaném projektu. Pro Vaši správnou informaci nabízíme bezplatné poradenství včetně zpracování cenové nabídky i přímo na místě stavby, statický výpočet či zpracování projektové dokumentace.

Jakou výhodu má Stavoblock oproti jinémo systému?

Stavoblock má bezesporu výhodu v tom, že není nutné vyzdívat základ. Zeď se postaví na zhutněné štěrkopískové lože (tl. cca 150 -200 mm – dle šířky zdi) a dále se jednotlivé bloky skládají suchou cestou bez betonáže a armování. Žádné prolívání betonem a technologické přestávky. Konstrukce provedené suchou montáží umožňují relativní posun mezi jednotlivými tvarovkami způsobený nerovnoměrným sesedáním, rozdílným zatížením a jinými vlivy. Suché spáry vylučují nevzhledné trhliny v ložných a styčných spárách.

Další výhodou je dokonalejší statické provázání pohledových prvků spojkami a táhly, které znemožňují posunutí zdi. Důležitým aspektem je i variabilita systému a jeho vizuální provedení, kdy lze kombinovat tvary, povrchy a barvy.

Do jaké výšky můžu zeď postavit?

Stavoblock je vhodný pro stavbu dělících stěn a opěrných zdí takřka bez jejich výškového omezení. (od 1 metru výšky je nutné statické posouzení)

Lze použít Stavoblock na stavbu plotu?

Ano. V podstatě se k sobě skládají dva pohledové prvky. Zády k sobě se spojují pomocí kotevních spojek (volba spojek udává šířku zdi). Lze tak postavit plotovou zeď na jedné straně např. štípanou, pískové barvy a na druhé straně např. červenohnědou, broušenou. Systém dále nabízí další prvky pro řešení rohů a ukončovací zákrytové desky.

Jak je to s výplněmi plotu a brankou?

Do dělících stěn můžete zabudovat jak výplně, tak branku, či větší bránu na průjezd auta, ale také např. rozvaděče. Způsob ukotvení a postup montáže opět doporučujeme konzultovat s technickým poradcem nebo jej naleznete v doporučeném montážním návodu.

Jak zakončím opěrnou zeď?

Opěrnou zeď lze zakončit pomocí zákrytových desek, nebo dorovnáním terénu do výšky opěrné zdi. V případě použití zákrytové desky na zakončení opěrné zdi, která bude pochůzná /terasy/, doporučujeme tuto desku přilepit lepidlem na beton.

Kolik kotevních táhel mám osadit za pohledový prvek?

Počet kotevních táhel je zpracován statickým výpočtem, na základě zatížení. Na základě těchto statických výpočtů, naleznete na našich stránkách stavební výkresy opěrných zdí, rozčleněné dle výšek a zatížení.

Je možné nejdříve vystavět opěrnou zeď Stavoblock a poté provést zásypy?

Ne. Každá vrstva zdiva Stavoblock by měla být zasypána zásypovým materiálem. Tento materiál se zhutní, přebytečný materiál se odstraní, tvarovky se shora ometou a teprve potom se může začít s vyzdíváním nové vrstvy. Hutnění vyztužené zeminy nebo zeminy za zdí se provádí rovněž po jednotlivých vrstvách.

Jaký použít materiál na zásyp opěrné zdi Stavoblock a do základů?

Na zásyp tvarovek Stavoblock se používá tříděné a vymývané kamenivo, které vyhovuje svým zrnitostním složením. Ideální zásypový materiál je kamenivo /štěrk/ frakce 4-8 či 8 -16 mm. Do základu můžeme využít kamenivo větší frakce /16-32 mm/, či stejné jako na zásyp. Důležité je udělat vyrovnávací vrstvu z jemného kameniva, do kterého budeme osazovat tvarovky Stavoblock.

Lze vyřešit pomocí Stavoblocku i venkovní schodiště?

Ano. K řešení schodiště lze využít pohledový prvek s kombinací kotevních táhel. Jako nášlapná vrstva je využita zákrytová deska. Systémem lze postavit schodiště otevřené, uzavřená i obloukové.

Jakou výhody má stavba schodiště z prvků Stavoblock?

Stavoblock má bezesporu výhodu v tom, že není nutné vyzdívat základ. Zeď se postaví na zhutněné štěrkopískové lože (tl. cca 150 - 200 mm – dle šířky zdi) a dále se jednotlivé bloky skládají suchou cestou bez betonáže a armování. Žádné prolívání betonem a technologické přestávky. Konstrukce provedené suchou montáží umožňují relativní posun mezi jednotlivými tvarovkami způsobený nerovnoměrným sesedáním, rozdílným zatížením a jinými vlivy. Suché spáry vylučují nevzhledné trhliny v ložných a styčných spárách.

Další výhodou je dokonalejší statické provázání pohledových prvků spojkami a táhly, které znemožňují posunutí zdi. Důležitým aspektem je i variabilita systému a jeho vizuální provedení, kdy lze kombinovat tvary, povrchy a barvy.

Je nutné stavět schodiště vždy jako součást opěrné zdi?

Ne. Schodiště lze z prvků vyskládat rovněž jako solitér v zahradě. Předpokládá se dodatečné osazení zábradlí, což je na zvážení každého majitele stavby.

Jaká je výška nášlapného stupně?

Schodišťový stupeň má výšku 200 mm. Standardně je tvořen prvkem Jumbo (200 mm) a zákrytovou deskou (75 mm). Zákrytová deska každého stupně vždy zakrývá část pohledové plochy bloku Jumbo. Pohledová plocha schodu je tedy 125 mm.

Kolik stojí m2 dlažby Tri-Lock?

Pro výpočet ceny za metr čtvereční je třeba znát, k jakému účelu bude dlažba sloužit, do jakého terénu bude použita a jaká zátěž na ni bude kladena. Podle toho doporučíme vhodnou tloušťku, výztuž, popř. povrchovou úpravu. Základní cena pro Tri-Lock tloušťky 100 mm je 440,- Kč/m2 bez DPH a 150 mm pak stojí 630,- Kč/m2 bez DPH. Barevný odstín a armování Fibrexem je za příplatek.

Z čeho je Tri-Lock vyroben?

Dlažba je vyrobena z vysokopevnostního prefabrikovaného betonu a skládá se ze dvou částí - zámku a klíče. Prvky systému jsou vyráběny ve dvou rozměrech a hmotnostech pro maximální ochranu podkladu a pro různá zatížení.

Jakou výhodu má Tri-Lock oproti jinémo systému?

Obyčejná zámková dlažba je nejen náročnější na pokládku co do přípravy podloží a časové délky pokládky, ale ve většině případů potřebuje zajištění bočních hran dlažby obrubníky, aby nedošlo k tvorbě mezer mezi jednotlivými kusy. Nesmíme opomenout zdůraznit, že tyto druhy dlažeb jsou nepropustné, zkrátka bez schopnosti absorpce vody při dešti. Jakákoliv sebemenší nerovnost na povrchu dlažby způsobuje kaluže vody. Pokud máte dlažbu Tri-lock, není třeba instalovat obrubníky podél hran dlažby, díky svému tvaru se kaluže nikdy nevytvoří.

Jakým způsobem probíhá pokládka Tri-Locku?

Jednotlivé bloky jsou standardně pokládány ručně. U pojezdových ploch je podklad připravován stejně jak pod zámkovou dlažbu s tím rozdílem, že pro pokládku Tri-Locku není potřeba používat obrubníky. Systém je snadný a nekomplikovanou pokládku snadno zvládnou i neškolení pracovníci pod vedením jednoho zaškoleného pracovníka. Dlažba je po celou dobu své životnosti bezúdržbová.

Mohu Tri-Lock použít také jako zatravňovací dlažbu?

Ano, dlažbu lze použít také pro zpevnění ploch s jejich následným zatravněním. Dobře slouží pro stavbu parkovišť, dočasných cest, parkových chodníků. Je bezpečný pro pojezd sekaček udržujících zeleň.

Jaké jsou hlavní pravidla pro pokládku venkovní dlažby?

Výstavba venkovní dlažby se musí řídit několika důležitými pravidly. Dlažba musí mít spád, aby při dešti nevznikaly louže, voda, která se nevsákne, odteče. Spádování musí být směrem od stavby, jinak je nutný odtokový žlab. Při strmějším terénu volíme spíše hrubší povrch dlažby, kvůli bezpečnější schůdnosti plochy. Dlažbu klademe na propustnou, řádně vyspárovanou podkladovou vrstvu jemné štěrkové drtě (5cm), položené na hrubší štěrkové vrstvě (10-15 cm). Spáry venkovní vysypáváme suchým křemičitým pískem (0−2 mm), který po vysypání necháme ležet asi tři týdny, aby se usadil, a potom dlažbu zameteme.

Jakou zátěž vydrží zámková dlažba?

Pokud si vyberete zámkovou dlažbu z kategorie průmyslové, tak skutečně vysokou. Kloubová betonová dlažba je schopna odolávat zatížení nákladní dopravy do hmotnosti 40 tun.

Pro jaký terén je Tri-Lock vhodný?

Tri-Lock je ideální pro zpevnění ploch v okolí staveb, vodních děl, koryt vodních toků, hrází rybníků. Při řešení svažitých a staticky či dynamicky namáhaných ploch, erozně namáhaných svahů. Může sloužit jako ztracené betonové pletivo, které je položeno pod povrchem terénu a podobně. Flexibilita je dosažena zkosením vnitřního zámku bloků, která umožňuje systém použít na zvlněný terén a provést také jeho zalomení v rovině a zatočení do šroubovice. Lze jej aplikovat na svazích se sklonem až 60°. Jeho pokládka je možná i pod vodou.

Nenašli jste odpovědi na vaše dotazy?

Zavolejte nám, navštivte nás nebo vyplňte formulář a my vám v nejbližší době odpovíme.

Napište nám

Zavolejte nám +420 461 722 585
Navštivte nás Lezník 133, 572 01 Polička
Kontaktujte nás